Інформація про кількість голосуючих акцій

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку акціонерів ( 10.11.2022р.), які мають бути повідомлені про проведення річних загальних зборів ВАТ «Меридіан» ім. С.П.Корольова, скликаних на 15 грудня 2022 року 1. Загальна кількість простих іменних акцій : 1007433 шт. 1. Кількість голосуючих простих іменних акцій : 935229 шт. СТ. 35