• Українська
  • English
  • Квітень

    28

    2021
  • 17

Інформація про кількість голосуючих акцій

Інформація
про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку акціонерів( 23.04.2021р.), які мають право на участь у річних загальних зборах ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова, скликаних на 29 квітня 2021 року

1. Загальна кількість простих іменних акцій : 1007433 шт.
2. Кількість голосуючих простих іменних акцій : 971599 шт.

© Copyright 2019ZOV Marketing by ZOV Marketing
Замовити×
Contact Us×